hodiny

času vo Fínsku


Letný čas sa začína poslednú nedeľu v marci a končí poslednú nedeľu v októbri.

Copyright kellonaika.fi