นาฬิกา

เวลา ฟินแลนด์


ปรับเวลาตามฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคมและจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคม.

Copyright kellonaika.fi