đồng hồ

Thời gian ở Phần Lan


Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian bắt đầu vào ngày Chủ Nhật cuối tháng ba và kết thúc vào ngày Chủ Nhật cuối cùng trong tháng Mười.

Copyright kellonaika.fi